در حال بارگذاری ...
دوشنبه 3 آبان 1400
 •                                                                            

                                                                              کد شهر تبریز : 041

                                                                         فاکس آموزشکده : 35421618

                                                                 شماره تلفنهای آموزشکده : 71 - 35429670 - 35422852

  نام و نام خانوادگی شعبه داخلی مستقیم
  محمد بابازاده معاونت آموزشی، پژوهشی و فناوری 204 35429669 041
  مهریار هادی رئیس اداره آموزش 206 71 - 35429670
  عباس کبیر نوائی امور فارغ التحصیلان ( دانش آموختگان) 214 71 - 35429670
  ابوالفضل بوالحسنی آزاد اداره امور مالی 226 71 - 35429670
  جواد مرتضی زاده فناوری و اطلاعات  216 71 - 35429670
  هادی مظلوم بشیری مدیر گروه آموزشی 240 71 - 35429670
  ایوب فرضی  گروه آموزشی 213 71 - 35429670
  سیدرضا فتاحی کارشناس آموزش 212 71 - 35429670
  هوشنگ فرج زاده کارشناس مسئول امور اداری 210 71  -  35429670
  سعید شاکر کارشناس پژوهش و ارتباط با صنعت 236 71 - 35429670
  یعقوب احمدیان  گروه آموزشی 235 71 - 35429670
  سیدرضا هاشمی کارشناس مسئول روابط عمومی  227 71 - 35429670
  بهنام قربان پور دبیرخانه 234 71 - 35429670
  حسین اسلامی کارپردازی 218 71 - 35429670
  محمدحسین هلالی معاونت فرهنگی و دانشجویی 208 0415402829
  حسن زارعان اداره  امور دانشجویی 207 71- 35429670
  حسن نمکی کارشناس امور دانشجویی 211 71 - 354296707
  فیروز احمدزاده خوابگاه 209 71 - 35429670
  اکبر علی نژاد حراست 237 71- 35429670
  غلامرضا نظری کارشناس مسئول امور فرهنگی 223 71 - 35429670
  رضا زاهدی راد کارشناس امور دانشجویی 2 71 - 35429670
  هادی فتوحی طرح و برنامه ریزی 205 71 - 35429670