در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 خرداد 1398
 • تحقق رونق تولید مستلزم به کارگیری پنجه های کارآمد در جامعه است

  رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای:
  تحقق رونق تولید مستلزم به کارگیری پنجه های کارآمد در جامعه است

   

   

   رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای معتقد است: کلید اساسی رونق تولید در گرو تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص است که مهمترین لازمه آن نیز توجه به نظام های آموزشی مهارتی و فنی است.

   

  دکتر ابراهیم صالحی عمران روز سه شنبه در گفت وگو با گروه دانشگاه ایرنا در باره پیش شرط های لازم در تحقق شعار «رونق تولید» در سال 1398 اظهار داشت: رونق تولید در گام نخست نیازمند برخی اصلاحات اقتصادی است که نظام های آموزشی مهمترین مولفه در این زمینه به شمار می روند.
  وی افزود: اصلی ترین تاثیر نظام های آموزشی، ساخت جامعه ای با سرمایه های انسانی مولد، خلاق، ماهر و کارآفرین است.
  رئیس انجمن آموزش عالی ایران با تاکید بر اینکه افزایش توجه و اهمیت به آموزش های مهارتی و عملی، اصلی ترین از لازمه های تحول در نظام آموزشی است، تصریح کرد: آموزش های عملی دارای ارتباطی تنگاتنگ با نظام آموزش عالی و مقاصد اقتصادی یک جامعه است.

  ** دانشگاه فنی و حرفه ای از مهمترین بخش های آموزشی کشور
  وی با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای یکی از مهمترین بخش های آموزشی کشور است، تاکید کرد: این دانشگاه با ارائه آموزش های مهارتی، امکان درآمدزایی و اشتغال را برای افراد و جامعه فراهم ساخته و گام مهمی در توسعه تولید داخلی دارد.
  صالحی عمران تصریح کرد: اقتصادی ترین نوع آموزش، آموزش مهارتی است چرا که تولید ناخالص ملی را افزایش داده و به رونق تولید و اقتصاد کمک می کند.

  ** چرخه تولید در گرو تقویت پنجه های کارآمد
  رئیس انجمن آموزش عالی ایران تحقق شعار سال 98 را مستلزم به کارگیری پنجه های کارآمد در جامعه دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری بسیاری در بخش آموزش های فنی و حرفه ای صورت گرفته است.
  وی تاکید کرد: برای تقویت مهارت های فنی و حرفه ای در کشور نیازمند تغییر برنامه های درسی در مدارس و مراکز آموزش عالی هستیم تا دانشجویان از طریق منابع، دانش های عملی و صلاحیت های حرفه ای را آموزش دیده و وارد بازار کار شوند.