در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
 • فراخوان رویداد ایده پردازی انتخابات 1400 ریاست جمهوری

   

  «الگوی مطلوب اعمال مدیریت نوین رئیس جمهور آینده در توسعه و رونق کسب و کار و مهارت آموزی»

  محورها:

  1-مهارت های کلیدی توسعه کسب و کار

  2-الگوی مطلوب مدیریت کسب و کار و تولید

  3-الگوهای نوین مهارت آموزشی و رونق کسب و کار

  4-توسعه کارآفرینی و افزایش ظرفیت اشتغال پذیری مهارت آموختگان

  5-استفاده از ظرفیت های فضای مجازی در بهبود و رونق کسب و کار

  6-بهبود فضای کسب و کار و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی

  7-مهارت آموزی-توسعه کسب و کار-مشارکت صاحبان مشاغل و توسعه اقتصادی

  8-توسعه و رونق کسب و کار نوین با مدیریت جوانان

  مهلت ارسال ایده ها: از تاریخ 1 الی 12 اردیبهشت ماه 1400

  بررسی اولیه و انتخاب ایده ها: 13 الی 18 اردیبهشت ماه 1400

  زمان رویداد و انتخاب ایده های برتر: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

  لطفاً پس از تکمیل فرم ،آن را به آدرس ایمیل: tvu@basijasatid.ir  ارسال فرمایید.