در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
 • دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی

   

   

  «همایش تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش: سیاست ها، ارزش یابی ها و درسهای عملی»

   تاریخ برگزاری:

  ۲۷-۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

  محور های همایش:

  ۱. سیاستها و برنامه های وزارت عتف ‌و دانشگاه ها

  سیاستگذاری آینده برای استفاده بهینه از دستاوردهای دوران کرونا در دانشگاه ها‌.

  ۲. ارزشیابی در همه ابعاد آموزش الکترونیکی

  فرصت های بازاندیشی در تدریس و ارزشیابی برای دوران پساکرونا.

  ۳. درسهای عملی در اجرای الکترونیکی

  درس آموخته هایی از چالش ها و راهکارهای ارایه دروس عملی در محیط الکترونیکی.

  مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

   آدرس سایت:

  https://vconf2.alzahra.ac.ir

  تلفن: ۸۸۰۳۳۲۸۳-021