در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 7 خرداد 1399
  • تمدید انتخاب واحد ترم تابستان 98

     

    با توجه به پیگیری های صورت گرفته بازه انتخاب واحد تابستان برای مراکز متقاضی از ساعت 13 امروز شنبه مورخ 98/4/22تا پایان روز یکشنبه 98/4/23 فعال خواهد شد و این بازه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.