در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 7 خرداد 1399
  • آغاز ثبت نام کارگاه آموزشی مهارت های شغل یابی

    مرکز آموزش های آزاد و خاص آموزشکده فنی شماره2 تبریز برگزار می کند.

    کارگاه آموزشی مهارت های شغلی  (اشتغال و کار آفرینی اجتماعی ) توسط جناب آقای دکتر خداوردی عباس زاده در مورخه 98/3/29 راس ساعت 14/30 در سالن شهریار آموزشکده فنی شماره2 تبریز  برگزار خواهد شد.