در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 خرداد 1398
  • انتصاب سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و
    سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع آموزشکده

     

     باحضور ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتربهشتی اصل و معاونین محترم ایشان و سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای شماره ۲ تبریز آقای مهندس دخیلی،جلسه معارفه سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی  برگزار شد. در این جلسه آقای دکتربهشتی اصل ضمن تقدیر و تشکر از همکاران محترم اداری و آموزشی، آقای دکتر محمد بابازاده عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان را به سمت سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجوییآموزشکده فنی و حرفه ای شماره ۲ تبریز منصوب نمودند. در ادامه جلسه با ارائه تقدیر نامه ای از زحمات چندین ساله آقای محمد حسین هلالی در مسئولیت های مختلف تقدیر به عمل آمد. و با ابلاغ جداگانه ای، آقای محمد حسین هلالی به عنوان سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع منصوب شدند.