در حال بارگذاری ...
یکشنبه 30 دی 1397
  • بازدید دانشجویان کارشناسی مهندسی تکنولوژی خودرو از گروه مکانیک دانشگاه تبریز در مورخه27-8-97

    بازدید دانشجویان کارشناسی رشته ناپیوسته مهندسی تکنولوژی خودرو با سرپرستی استاد مظلوم بشیری از گروه مکانیک دانشگاه تبریز در مورخه27-8-97