در حال بارگذاری ...
جمعه 30 فروردین 1398
 • قابل توجه کلیه افراد مشمول بند ذ مربیان حق التدریس

  قابل توجه کلیه افراد مشمول بند ذ (مربیان حق التدریس آموزشکده های فنی وحرفه ای قبل از سال 90 که حداقل از سال تحصیلی 1390الی 1398به صورت مستمر یا میانگین حداقل هشت ساعت در هفته تا سال تحصیلی 1396 - 1397 اشتغال داشتند مشروط به آنکه ساعت تدریس هفتگی آنان از شش ساعت کمترنباشد) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه در راستای اجرای دستورالعمل قانون مذکور مقتضی است افراد واجد شرایط در تاریخ 97/6/17روز شنبه از ساعت 11 قبل از ظهر لغایت ساعت 16 بعد از ظهر مدارک زیر را به کار گروه مربوطه مستقر در اتاق جلسه ساختمان معاونت اداری ومالی ومدیریت منابع دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک تبریز تحویل نمایند

  مدارک لازم

  1 - کلیه ابلاغهای حق التدریس تایید شده

  2 - اصل و تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه

  3 - اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

  4 - اصل و تصویر کارت پایان خدمتو معافیت دایم (آقایان)

  ضمنا مراجعین محترم فرمهای شماره 1 و 2  را از  اینجا دریافت نموده و پس از تکمیل

  همراه با مدارک ارائه نمایند