در حال بارگذاری ...
جمعه 30 فروردین 1398
 • اطلاعیه مالی - تغییر روش پرداخت هزینه های شهریه و غذا

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به تغییر روش پرداخت ها از قبیل  هزینه شهریه ثابت و متغیر از طریق نرم افزارناد با رعایت شناسه مخصوص آموزشکده فنی و حرفه ای پسران 2 تبریز و درج شناسامه مخصوص  به هر هزینه  :

   342100054127760000000000004213 شناسه مخصوص شهریه ثابت و متغیر ترم تابستا نی

  311100054127760000000000004203 شناسه مخصوص  شارژ غذا سلف سرویس

  320100054127760000000000004201  شناسه مخصوص شهریه ثابت و متغیر سایر ترم ها

  306100054127760000000000004202شناسه مخصوص شهریه خدمات فرهنگی وورزشی و مشاوره دانشجوئی.....

  در صورت عدم امکان پرداخت به طریق الکترونیکی ،با مراجعه به واحد حسابداری و ارائه شناسه نوع هزینه و رمز ،کارت های شتاب بانک های عامل اقدام به عمل آورید .