در حال بارگذاری ...
جمعه 30 فروردین 1398
  • اطلاعیه تکدرس 97

    دانشجویانی که امتحان تکدرس دارند جهت انتخاب واحد به آموزش مراجعه نموده و تاریخ امتحان 21/ 06/ 1397 روزچهارشنبه راس ساعت 10 صبح خواهد بود.

    واحدآموزش 30/05/1397