در حال بارگذاری ...
یکشنبه 30 دی 1397
  • قابل توجه دانشجویانی که امتحان تکدرس دارند

    دانشجویانی که امتحان تکدرس دارند جهت انتخاب واحد به آموزش مراجعه نموده و تاریخ امتحان 22/ 05/ 1397 راس ساعت 10 صبح خواهد بود.