در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 21 آذر 1397
  • بازدید دکتر مهدی، معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای از آموزشکده

    بازدید دکتر مهدی، معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای از آموزشکده فنی و حرفه ای شماره ۲ تبریز