در حال بارگذاری ...
دوشنبه 28 اسفند 1396

قابل توجه دانشجویانی که 2 یا 3 بار مشروط شده اند

دانشجویانی که 2 یا 3 بار مشروط شده اند جهت تعیین تکلیف آموزشی خود هرچه سریعتر به اداره آموزش مراجعه نمایند.

 

اداره آموزش 11/18/96