در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 21 آذر 1397
  • قابل توجه دانشجویانی که 2 یا 3 بار مشروط شده اند

    دانشجویانی که 2 یا 3 بار مشروط شده اند جهت تعیین تکلیف آموزشی خود هرچه سریعتر به اداره آموزش مراجعه نمایند.

     

    اداره آموزش 11/18/96