در حال بارگذاری ...
دوشنبه 28 اسفند 1396

اطلاعیه زمان امتحان تکدرس

امتحان تکدرس کلیه رشته ها در مورخ 1396/11/24 راس ساعت 11 صبح در ساختمان آموزش برگزار می شود .

دانشجویان عزیز جهت انتخاب تکدرس به آموزش مراجعه نمایند.

اداره آموزش 1396/11/14