در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 21 آذر 1397
  • اطلاعیه زمان امتحان تکدرس

    امتحان تکدرس کلیه رشته ها در مورخ 1396/11/24 راس ساعت 11 صبح در ساختمان آموزش برگزار می شود .

    دانشجویان عزیز جهت انتخاب تکدرس به آموزش مراجعه نمایند.

    اداره آموزش 1396/11/14