در حال بارگذاری ...
دوشنبه 28 اسفند 1396

زمان تشکیل کلاسهای دانشجویان جدیدالورود

قابل توجه دانشجویان عزیز

کلاسهای دانشجویان جدیدالورود (962) ازروزدوشنبه مورخه 16/ 11/ 1396 تشکیل خواهد شد.

 

واحدآموزش          1396/11/14