در حال بارگذاری ...
دوشنبه 28 اسفند 1396

قابل توجه دانشجویان جهت رزرو غذای ترم بهمن 1396

 

برنامه غذایی نیم سال دوم تحصیلی 97-96

در سیستم تغذیه قرار داده شده است، نسبت به رزرو غذای هفته بعد خود اقدام فرمایید.

 

امور دانشجویی