در حال بارگذاری ...
شنبه 2 تیر 1397
  • قابل توجه دانشجویانی  که در ترم مهر96 وارد ترم 6 و یا 7 می شوند

    به اطلاع می رساند دانشجویانی  که در ترم مهر96 وارد ترم 6 ویا 7 می شوند جهت تکمیل درخواست مجوز برای ادامه تحصیل در اسرع وقت به اداره آموزش مراجعه نمایند. با توجه به اینکه دانشجویان مذکور در شرایط اخراجی می‌باشند در صورت عدم مراجعه به موقع باعث اخراجی خواهد شد.

    اداره آموزش14/5/96