در حال بارگذاری ...
شنبه 2 تیر 1397
  • قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه را با استاد هاشمی خسروشاهی انتخاب واحد نموده اند

     

    دانشجویانی که درس پروژه را با استاد هاشمی خسروشاهی انتخاب واحد نموده اند در مورخه 08/ 05/ 1396 راس ساعت 8:30 صبح در ساختمان آموزش حضور بهم رسانند.