در حال بارگذاری ...
شنبه 2 تیر 1397
  • اطلاعیه تکدرس

    دانشجویانی که با تکدرس و یا دو درس (معرفی به استاد) فارغ التحصیل می شوند و تا بحال برای تکدرس  اقدام نکرده اند و یا موفق به گذراندن آن درس در امتحان تکدرس قبلی نشده اند می رساند که جهت انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نمایند لازم به ذکر می باشد که امتحان هماهنگ روز یکشنبه مورخ 26/06/96 راس ساعت 10صبح در ساختمان اموراداری طبقه اول برگزار خواهد شد.     اداره آموزش 03/05/96