در حال بارگذاری ...
شنبه 2 تیر 1397
  • اطلاعیه  انجام کارآموزی دوره تابستان1396

    به اطلاع کلیه دانشجویان که در دوره تابستان سال تحصیلی96 درس کارآموزی را انتخاب واحدکرده  اند، می رساند ضرورت دارد جهت مشخص نمودن محل کارآموزی، ابتدا بایستی در سامانه جایابی کارآموزان به آدرس http://karamouzi.irost.org ( سامانه مذکور از طریق وب سایت آموزشکده نیز قابل دسترس می باشد) ثبت نام نموده و بعداً از طریق مراجعه حضوری به اتاق گروه پژوهش و ارتباط با صنعت آموزشکده به محل های  مورد نظر معرفینامه دریافت نمایند.