در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
  • همکار گرامی جناب آقای حاج محمد حسین هلالی

    با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ابوی گرامیتان را به جنابعالی تسلیت عرض نموده علو درجات و غفران الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای شما و خانواده محترم خواستاریم.

    روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفهای شماره 2 تبریز