در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مکانیک خودرو

به اطلاع دانشجویان کارشناسی خودرو می رساند کلاس درس مقاومت مصــــالح 2 طبـــق برنامه قبلی(دوشنبه ساعت 9:30-8)برگزار خواهد شد .
آموزش (96/7/18)