در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

همکار گرامی جناب آقای فیضی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامیتان را به جنابعالی تسلیت و تعزیت عرض نموده علو درجات و غفران الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای شما و خانواده محترم خواستاریم.

ریاست، اساتید، کارکنان و دانشجویان