در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

اطلاعیه حذف گروه درسی 602 ( سنگ زنی)

به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجو در گروه مزبور، این گروه حذف و دانشجویان آن به دو گروه دیگر ( 601 , 303 ) منتقل شدند .
آموزش (10/7/96)