در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

قابل توجه پذیرفته شدگان جدید متقاضی جابجایی ورودی بهمن به مهر

به اطلاع متقاضیان جابجایی ورودی  بهمن به مهر می رساند که برابر تصمیم کمیته منتخب شورای آموزشی دانشکده با جابجایی دانشجویان ذیل موافقت گردید. خواهشمند است روز دوشنبه مورخ 1396/7/10 جهت اخذ برنامه درسی و شرکت در کلاس درس به دانشکده مراجعه نمایند.

ردیف

نام ونام خانوادگی

 رشته

1

پوریا اسدزاده

الکترونیک عمومی

2

ابوالفضل عیش دوست

الکترونیک عمومی

3

رضا عباسعلیزاده

الکترونیک عمومی

4

مهرداد عالی

مکانیک خودرو

5

امیر احمدی

مکانیک خودرو

6

رضا لطفی دهخوارقانی

مکانیک خودرو

7

علی علیی

مکانیک خودرو

8

محمد محمدی

کامپیوتر

9

رسول جوانی

کامپیوتر

10

امین محمودی کچکلو

حسابداری

11

سعید دلخون

حسابداری

12

توحید عزیزی پور

حسابداری