در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

دانشجویان کاردانی و کارشناسی ذیل با در دست داشتن مدارک مربوط به ایثارگری هرچه سریعتر به واحد بایگانی مراجعه نمایند.

الف) لیست کاردانی

 

 

ب) لیست کارشناسی

1-محمد تیمور پور

2-میر مصطفی حسینی چاغرلو

3-میلاد اسفندیاری

4-مبین اسماعیل پور

5-علی کفیلی

6-فرید حمزه

7-وحید ولی اسکندانی