در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه را با استاد هاشمی خسروشاهی انتخاب واحد نموده اند

 

دانشجویانی که درس پروژه را با استاد هاشمی خسروشاهی انتخاب واحد نموده اند در مورخه 08/ 05/ 1396 راس ساعت 8:30 صبح در ساختمان آموزش حضور بهم رسانند.