در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

اطلاعیه تکدرس

دانشجویانی که با تکدرس و یا دو درس (معرفی به استاد) فارغ التحصیل می شوند و تا بحال برای تکدرس  اقدام نکرده اند و یا موفق به گذراندن آن درس در امتحان تکدرس قبلی نشده اند می رساند که جهت انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نمایند لازم به ذکر می باشد که امتحان هماهنگ روز یکشنبه مورخ 26/06/96 راس ساعت 10صبح در ساختمان اموراداری طبقه اول برگزار خواهد شد.     اداره آموزش 03/05/96