در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

اطلاعیه  انجام کارآموزی دوره تابستان1396

به اطلاع کلیه دانشجویان که در دوره تابستان سال تحصیلی96 درس کارآموزی را انتخاب واحدکرده  اند، می رساند ضرورت دارد جهت مشخص نمودن محل کارآموزی، ابتدا بایستی در سامانه جایابی کارآموزان به آدرس http://karamouzi.irost.org ( سامانه مذکور از طریق وب سایت آموزشکده نیز قابل دسترس می باشد) ثبت نام نموده و بعداً از طریق مراجعه حضوری به اتاق گروه پژوهش و ارتباط با صنعت آموزشکده به محل های  مورد نظر معرفینامه دریافت نمایند.