در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 28 دی 1395

لغو امتحانات روز سه شنبه مورخه21-10-1395 و موکول شدن
آن به یکشنبه مورخ 26-10-1395

بر اساس اطلاعیه هئیت دولت و تعطیلی روز سه شنبه مورخه 1395/10/21، کلیه امتحانات در این روز لغو و به روز یکسنبه مورخه 1395/10/26 ( هر نوبت امتحانی در نوبت مشابه خود) موکول می‌گردد.

معاون آموزشی

1395/10/20