در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 28 دی 1395

کلاس بررسی و تحویل پروزه مالی رشته حسابداری گروه استاد فرج زاده

کلاس بررسی و تحویل پروزه مالی رشته حسابداری گروه استاد فرج زاده روز سه شنبه 1395/10/7 ساعت 14:30 در کلاس 300 ساختمان اداری برگزار خواهد شد دانشجویان گروه فوق ملزم به شرکت در کلاس هستند.