در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 28 دی 1395

بازدید معاونت محترم استانداری آذربایجانشرقی آقای دکتر بهبودی از آموزشکده فنی و حرفه‌ای شماره 2 تبریز

روز سه‌شنبه مورخه 1395/9/30 معاونت محترم استانداری آذربایجانشرقی آقای دکتر بهبودی و آقای دکتر کیانی ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان از آموزشکده فنی و حرفه‌ای شماره 2 تبریز بازدید کردند و در خصوص تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزشکده تدابیر لازم اتخاذ گردید